Geschiedenis

wsvdemars1980De vereniging is in een oprichtingsvergadering op 8 mei 1980 door 12 personen gestalte gegeven. Op 23 mei 1980 bestond het ledental uit 14 leden. Op 16 augustus 1980 is op een algemene ledenvergadering met algemene stemmen de statuten aangenomen. Deze zijn 11 september 1980 door het bestuur bij notariƫle akte bekrachtigd. De contributie werd vastgesteld op 50 gulden per jaar.

Bij de oprichting lag de jachthaven nog in de Houthaven en is eind 1981 verhuisd naar de Marshaven. In de Marshaven lag al een ponton (voormalig manschappen verblijf van de marine). Dit ponton is in de loop der jaren geheel verbouwd tot een ruime kantine met professionele keuken, gescheiden doucheruimten en toiletten en natuurlijk ook een wasruimte met moderne machines. In het begin lag het geheel verankerd aan kettingen met zware ankers, welke met hoogwater steeds verhaald moesten worden en evenzo bij laagwater.

Door onderhandelingen begin negentiger jaren met Rijkswaterstaat is het de vereniging gelukt om een aantal steigers met palen over te nemen van het toenmalige werkeiland Neeltje Jans.
De steigers zijn in 1993 door 2 sleepboten van leden, de Werklust en de Alberdina, vanuit de Oosterschelde kering naar Zutphen gesleept. De steigers zijn toen met hoogwater op het haventerrein geplaatst en goed onderhanden genomen.

wsvdemars1995In 1994 zijn de palen in de haven geheid en later in 1995 met hoogwater zijn de steigers weer ingevaren en aan de palen bevestigd, zij kregen dan ook de naam Zeelandsteiger.

Eind 1995 steeg het water naar gevaarlijke hoogte, een verschil van 8,88 meter vergeleken met de laagste waterstand in 2003.

Het water steeg zo hoog dat er op korte termijn nog opzetstukken op de palen geplaatst moesten worden om te voorkomen dat de steigers over de palen zouden gaan en wegdreven.

Door zelfwerkzaamheid van de leden is de haven tussen 2000 en 2004 uitgebreid met een vuilwaterstation voor bilgewater en vuilwater, een riolering met persleiding die een afstand van ruim 300 meter moet overbruggen, een hoogwaterbrug vanaf de dijk naar de jachthaven met een lengte van 155 meter, op ruim 1,20 meter boven het maaiveld, zodat met hoogwater men met droge voeten op de haven kan komen.

wsvdemars2006De haven ligt verscholen in de uiterwaarden van de Gelderse IJssel, een van de mooiste rivieren van Nederland. Het is een ruime jachthaven met aanleg mogelijkheden voor grote schepen tot 15 meter. En een brede meldsteiger voor lange schepen. Ook is er marifoon voorziening en de mogelijkheid om te zwemmen aan het zandstrand, waar de kinderen en ouders zich uren kunnen vermaken.